מכון רמת השרוןמכון רמת שרון מציע לך הכרות אישית עם מסגרת של טפול נפשי או למידה, בפסיכולוגיה קלינית ובפסיכולוגיה של הספורט וכל מה שביניהם.

אנחנו מפתחים צורות חדשות של עזרה ורווחה נפשית. בסיס הידע שלנו נובע מפסיכולוגיה קלאסית שכבר הוכיחה את יעילותה בתחומים רבים:

  • הפסיכואנליזה המקורית והמעודכנת לטיפולי עומק איטיים,
  • גישות בפסיכותרפיה אסטרטגית לעזרה מידית,
  • פסיכולוגיה של ספורט לשפור עסוקים תחרותיים וקידום הבריאות והסיפוק הנפשי.

התפתחויות וחידושים מקצועיים במכון רמת שרון נובעים משתוף בידע ובחשיבה בין אנשי מקצוע מתחומי הפסיכולוגיה הטיפולית והמחקרית, הרפואה והפסיכיאטריה ומדעי הספורט. אנחנו מנסים למצוא חיבור של יתרונות וחוזקות מתוך ההתמחויות השונות, לחידושי הקליניקה והמחקר.

החזון במכון רמת שרון הוא ליצור פסיכולוגיה אבולוציונית; צורות של הבנה וטפול בבני אדם, מתוך הבנתנו תהליכים אבולוציוניים של מיליוני שנים, שהפכו אותנו לישויות משתוקקות לתנועה, אפופות דיבור ומשוקעות בזיכרונות.