בימינו זמינות לציבור מאות רבות של שיטות טפול שונות לשפור ותיקון האישיות. הידועות ביותר זכו להכרה ציבורית רחבה, בעיקר עקב זיהויין עם כללים טיפוליים ברורים שאין לסטות מהם. יש לכך יתרונות רבים אבל גם חסרונות ברורים; כאשר מצבו הנפשי של אדם מתדרדר למצב הקרוי "תקוע", המטפל והמטופל נדרשים להמתין בסבלנות מתמשכת, כי אסור לסטות מעקרונות השיטה הטיפולית שנבחרה.

הגישה הטיפולית האסטרטגית מתאימה לאנשים שאינם יכולים יותר להמתין במצבי "תקיעות" ומחפשים חילוץ מהיר. המטפל האסטרטגי מתמחה בגישה יצירתית ומלאת הפתעות, משוחררת מתאוריה כובלת, ומציע פתרונות מיידים היכן שכל שאר הגישות לא מצליחות להתגבר על התנגדויות להחלמה.

מכון רמת שרון מציע עזרה נפשית בגישה זו החל מהפגישה הראשונה לפי בקשת הפונה, בהמלצת אבחון מקדים, או כתפנית במהלך טפול פסיכולוגי אחר המתגלה כחסר תועלת.