שיטת טפול זו מתאימה למספר רב של תלונות נפשיות, במיוחד בקרב אלה מאתנו הנחשבים כ"אנשים קשים" – לעצמם ולסביבתם. אבל לא רק; גם אנשים מתפקדים הזוכים להצלחות יומיומיות מרשימות, ואינם שרויים בסבל מנוון, יוכלו להכיר את עצמם לעומק למיצוי חייהם. הטפול יכוון את חייהם לחופש נפשי שלא היה מוכר להם קודם לכן.

מקורה של התאוריה הפסיכואנליטית במחקריו והגותו של זיגמונד פרויד, שבמשך השנים עברה גלגולים רבים וכיום היא שונה מאד מהתדמית המרוחקת והאליטיסטית שדבקה בה.

המכון מציע טפול זה במתכונת של לפחות פגישה שבועית קבועה. במהלכה פוגש המטופל חלקים לא מוכרים באישיותו, המתגלים לו כמקור הסבל או ספוק חלקי. בתהליך מתון ומעמיק מתפתחת לה אישיות בריאה ועמידה יותר להמשך החיים.

נועם אייל לומד פסיכואנליזה זה שנים רבות, במהלכן השתלם אצל מומחים מזרמים מקצועיים מגוונים, שהטביעו חותם משמעותי בתולדות התחום; לאקאן, אנדרה גרין, קליין, קרנברג, ויניקוט.