כל מי שמציע טיפולים או יעוצים יודע כי הדרכת מומחה על עבודתו משפרת את תוצאותיה. הדברים נכונים גם לגבי מומחים מנוסים. בארצנו אין מסגרות מאורגנות בהם נפגשים בקביעות פסיכולוגים המתמחים ביעוץ בספורט. לכן אין היכן לקבל הדרכה מקצועית מובהקת, בחשאיות ולפי כל כללי האתיקה.

נועם אייל מדריך אנשי מקצוע בפגישות אישיות, באופן מסודר או לפי דרישה במצבים מיוחדים.

מועדי הרשמה

ההרשמה ללימודים בתוכנית למתמחים ובתכנית לפעילים תחל בפברואר ותסתיים ביולי, 2016. הלימודים יתחילו באוקטובר 2016. ההרשמה לתכנית "יועץ ספורט" תחל בפברואר ותסתיים ביוני, 2016. הלימודים יחלו באוקטובר 2016.